Reklama

Strefa Chwały Opole

Kraków: do wieczności odeszła s. Klara Antosiewicz CSS

2018-11-05 10:02

s. Immaculata Kraska CSS

Kochała historię, z wielkim pietyzmem odnosiła się do przeszłości. Często mawiała: Nie byłoby naszego „dziś”, gdyby nie było „wczoraj”.

W poniedziałkowy poranek 29 października 2018 roku, w wieku 90 lat, odeszła do wieczności nasza s. Klara Antosiewicz – historyk Zakonu, długoletni pracownik Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, wieloletnia koordynatorka krakowskiej grupy Sióstr historyczek żeńskich Zgromadzeń zakonnych w Polsce, autorka licznych artykułów nt. początków i działalności Zakonu Ducha Świętego de Saxia na Ziemiach Polskich.

S. Klara Krystyna Antosiewicz urodziła się 18 marca 1928 roku w Pierocicach k. Działoszyc (pow. Pińczów). Do naszego Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia wstąpiła 21 czerwca 1948 r. Dnia 1 lipca 1949 r. rozpoczęła nowicjat, przyjmując imię zakonne siostra Klara. Pierwszą profesję zakonną złożyła 29 lipca 1950 r., profesję wieczystą – 11 sierpnia 1953 r. W Zgromadzeniu, przez niemal ćwierć wieku, pełniła obowiązki katechetki na rozmaitych placówkach: Słupsk (1950-1955), Lublin (1957/1958), Kraków (1963-1969), Babice (1969-1972). W latach 1955-1957 odbywała studia w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Natomiast w 1958 r., z myślą o opracowaniu historii Zakonu Ducha Świętego, została skierowana na studia z historii Kościoła na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończyła w 1963 roku, zdobywając tytuł magistra historii. Począwszy od 1975 r., przez kolejne ćwierćwiecze, bo aż do 2001 r., pracowała z niezwykłą pasją, zamiłowaniem i odpowiedzialnością w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu. Jako kustosz archiwalnych zbiorów dbała o ich konserwację, katalogowanie, zachowanie przed uszkodzeniem i zaginięciem. Służyła pomocą i życzliwą radą tym, którzy prowadząc kwerendę dokumentów do swych prac naukowych, zgłaszali się do Archiwum. W latach 1971-1989 była koordynatorką „Grupy Krakowskiej” sióstr zakonnych zajmujących się opracowaniem historii własnych Zgromadzeń. Uczestniczyła w ogólnopolskich zjazdach organizowanych przez Biuro Historyczne i Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL, którego głównym inicjatorem był prof. Jerzy Kłoczowski. Jako koordynatorka krakowskiej grupy organizowała spotkania sióstr historyczek w domu zakonnym przy ul. Szpitalnej w Krakowie. Zapraszała na nie z referatami wybitnych wykładowców KUL, pracowników archiwów kościelnych i państwowych. Kochała historię, z wielkim pietyzmem odnosiła się do przeszłości. Często mawiała: Nie byłoby naszego „dziś”, gdyby nie było „wczoraj”.

W dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła, w roku 2000 została odznaczona przez papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, który odebrała z rąk ówczesnego Metropolity Krakowskiego, nieżyjącego już dzisiaj, ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Przez dziesiątki lat, w swym życiu osoby konsekrowanej, historyczki i archiwistki, łączyła osobiste życie modlitwy i obowiązki wypływające ze ślubów zakonnych z ofiarną pracą dla Kościoła oraz dla dobra własnej rodziny zakonnej. Przemierzała archiwa i biblioteki, by dotrzeć do materiałów źródłowych związanych z historią Zakonu Ducha Świętego; była autorką wielu artykułów i opracowań na temat jego początków i działalności na przestrzeni wieków. Kochała swój Zakon i Kościół, dla którego z oddaniem i pasją pracowała; tą miłością zapalała innych. Wykłady z historii, które przez lata prowadziła dla młodego pokolenia sióstr nowicjuszek – to nie tylko skarbiec historycznej wiedzy, bogactwo przekazanych treści, ale to nade wszystko czytelne i jasne świadectwo życia Siostry rozmiłowanej w Bogu, zatroskanej o drugiego człowieka, oddanej Kościołowi i Zakonowi bez reszty.

Reklama

Ostatnie lata życia s. Klary naznaczone były chorobą oraz cierpieniem, które znosiła w cichości, z pogodą ducha. Odeszła do wieczności w poniedziałkowy poranek 29 października 2018 roku, przeżywszy 90 lat, w tym 70 lat w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Dziękując Bogu za dar życia śp. Siostry Klary, za jej powołanie, ofiarną służbę dla Kościoła i Zgromadzenia, za dobro, które rozsiewała wokół siebie, prośmy dla niej o szczęście oglądania Bożego Oblicza w Niebie.

Uroczystości pogrzebowe śp. s. Klary Antosiewicz odbędą się 6 listopada (we wtorek) w Krakowie. Msza Św. w kościele pw. św. Tomasza Ap. przy ul. Szpitalnej 12 rozpocznie się o godz. 12.00. O godz. 14.30 nastąpi odprowadzenie ciała do grobowca Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego na Krakowskim Cmentarzu na Salwatorze.

Włochy: zmiany w tekście „Ojcze nasz” i „Chwała na wysokości Bogu”

2018-11-15 17:23

pb (KAI) / Rzym

Włoska Konferencja Biskupia przyjęła zmiany w tekście modlitwy „Ojcze nasz” i „Chwała na wysokości Bogu”. Zawarte są one w nowym wydaniu Mszału Rzymskiego w języku włoskim. Przekład tej księgi musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

wikipedia.pl
Krużganek klasztorny z tablicami z tekstem Modlitwy Pańskiej w różnych językach

W „Ojcze nasz” prośba: „nie wódź nas na pokuszenie” została zastąpiona słowami: „nie opuszczaj nas w pokusie” (non abbandonarci alla tentazione). Na niepoprawność dotychczasowego wyrażenia zwracał uwagę papież Franciszek, który zauważył, że sugeruje ono, iż to Bóg kusi człowieka. Niektóre konferencje episkopatu, np. we Francji i Belgii, już wprowadziły podobną zmianę w Modlitwie Pąńskiej.

Z kolei w „Chwała na wysokości Bogu” zamiast „pokój ludziom dobrej woli” mówić się będzie: „pokój ludziom umiłowanym przez Pana” (pace in terra agli uomini amati dal Signore). Jest to wersja bliższa biblijnemu oryginałowi z Ewangelii wg św. Łukasza 2,14.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Franciszek: nauczmy się bezinteresownie obdarzać potrzebujących

2018-11-18 11:44

st (KAI) / Watykan

Do bezinteresownego miłowania i obdarzania potrzebujących, pozostawiania tego, co przemijające i podnoszenia na duchu strapionych zachęcił Ojciec Święty podczas Eucharystii sprawowanej w bazylice watykańskiej z okazji II Światowego Dnia Ubogich.

Vatican Media

W swojej homilii papież zauważył, że w czytanym dziś fragmencie Ewangelii (Mt 14,22-33) Pan Jezus opuszcza tłum w chwili sukcesu, następnie pośród nocy podnosi na duchu i pośród burzy wyciąga rękę. Uczy nas odwagi, by odejść: opuścić sukces, który napawa serce pychą i spokój, który usypia duszę i pójść ku Bogu na modlitwie oraz ku potrzebującym -miłując. „Przebudź nas Panie z bezczynnego spokoju, ze spokojnej ciszy naszych bezpiecznych przystani. Uwolnij nas z cumowisk skoncentrowania się na sobie, będącego balastem życia, wyzwól nas od dążenia do sukcesów. Naucz nas umiejętności zostawiania, aby obrać kurs Twego życia na ziemi: ku Bogu i ku bliźniemu” – powiedział Franciszek.

Następie Ojciec Święty wskazał, że Pan Jezus podnosząc na duchu pośrodku nocy nie demonstruje swej władzy, ale objawia, że tylko On pokonuje naszych wielkich wrogów: diabła, grzech, śmierć, lęk. „Zaprośmy dzisiaj Jezusa do łodzi życia. Tak samo, jak uczniowie doświadczymy, że wraz z Nim na pokładzie wiatry się uspokajają (por. w. 32) i nigdy nie dochodzi do katastrofy. I tylko z Jezusem również my stajemy się zdolni, aby dodawać otuchy” –zachęcił papież. „Podnieś nas na duchu Panie: pocieszeni przez Ciebie, udzielimy prawdziwego pocieszenia innym” – dodał Franciszek.

Wreszcie komentując gest wyciągnięcia przez Jezusa ręki do tonącego Piotra, który zwątpił, papież podkreślił konieczność przeżywania wiary z potrzebującymi. „To nie jest opcja socjologiczna, nie jest to moda danego pontyfikatu, ale konieczność teologiczna. Jest to uznanie siebie za żebrzących zbawienia, będąc braćmi i siostrami wszystkich, ale zwłaszcza ubogich, szczególnie umiłowanych przez Pana” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił do modlitwy o łaskę usłyszenia wołania ubogich: „dzieci, które nie mogą się narodzić, maluczkich cierpiących, głód młodych nawykłych do huku bomb, zamiast wesołej wrzawy zabaw. Jest to krzyk osób starszych odrzuconych i pozostawionych samym sobie. To wołanie tych, którzy stoją w obliczu burz życia bez przyjaznej obecności. Jest to krzyk tych, którzy muszą uciekać, opuszczając dom i ziemię, nie mając pewności, że dotrą do przystani. Jest to krzyk całych narodów, pozbawionych również poważnych zasobów naturalnych. To wołanie wielu Łazarzy, którzy płaczą, podczas gdy niewielu bogaczy ucztuje korzystając z tego, co ze względu na sprawiedliwość należy do wszystkich” - przypomniał papież.

Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanin w obliczu pogwałcenia ludzkiej godności pozostawać z założonymi ramionami lub nam Wyciąga rękę rozpoznając Jezusa w głodnym i spragnionym, obcym i ogołoconym z godności, chorym i uwięzionym. Miłuje bezinteresownie, nie myśląc o odpłacie za dokonane dobro. To będzie nasza wyciągnięta ręka, nasze prawdziwe bogactwo w niebie.

„Wyciągnij do nas rękę, Panie, i uchwyć nas. Pomóż nam kochać tak, jak Ty kochasz. Naucz nas, abyśmy zostawiali to, co przemijające, abyśmy podnosili na duchu tych, którzy są wokół nas i bezinteresownie dawali potrzebującym. Amen” – powiedział Franciszek na zakończenie swej homilii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem